• ข่าวสาร

อบรม "การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By Product) ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอย่างถูกหลักศาสนา"

มื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ ห้องทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จ.สงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ เป็นประธานเปิดการอบรม "การสร้างนวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้ (By Product) ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอย่างถูกหลักศาสนา" ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยมี อ.อับดุลราซัค หมีนยะลา และ อ.สมาท เหตุหาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม อ่านเพิ่มเติม